Organisatie

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Leiden is onderdeel van de PKN, maar is gelijktijdig een zelfstandige gemeente met een eigen, Luthers profiel. De gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad. Sinds 2012 heeft de gemeente een kerkelijk werker in dienst.

PKN

In 2004 hebben de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk zich officieel vereenigd tot de Protestantse Kerk in Nederland. De gemeente werkt samen met de Protestantse Gemeente te Leiden (PGL).
Deze samenwerking wordt met name zichtbaar door

  • Vertegenwoordiging in de Algemene Kerkenraad van de PGL
  • Vertegenwoordiging in de bijeenkomst van diakenen in Diaconisch Centrum De Bakkerij
  • Deelname aan het Leids Kerkblad