Waardig afscheid Lutherse Kerk Leiden

Al bij begin van de dienst was duidelijk: dit wordt een heel speciale dag. Velen waren gekomen om nog één keer hier te zijn en persoonlijk afscheid te nemen van deze plek en van elkaar. Bij deze bijzondere dienst waren ook vertegenwoordigers van de Lutherse Synode en de classis aanwezig.

Het werd een eredienst die bij deze gemeente past, met veel ruimte voor het woord met drie bijbellezingen en veel liederen. De drie organisten die de erediensten in de laatste jaren hebben begeleid, hebben met hun spel deze dienst ondanks alles heel feestelijk gemaakt.

Het avondmaal werd gevierd in één grote kring, daarna hebben we in dezelfde kring afscheid genomen van de kerk. Met gebeden werd stilgestaan bij het licht van de paaskaars, het water van de doop, het woord van God, de zegeningen die bij rouw en trouw die in deze kerk zijn uitgesproken, en de gaven van brood en wijn bij het avondmaal. Wij hebben elkaar de zegen toegezongen en zijn samen de kerk uitgetrokken.

Bij koffie en Luther-koekjes was uitgebreid gelegenheid om na te praten, herinneringen uit te wisselen en toekomstplannen te bespreken. Voor de gemeenteleden vormde de aansluitende barbecue de gelegenheid om de dag in de mooie tuin naast de kerk samen af te sluiten.

Hiermee eindigt de meer dan 400jarige geschiedenis van deze gemeente in haar huidige vorm. De gemeente wordt samengevoegd met de Evangelisch-Lutherse Gemeente Den Haag. Kerkelijk werker Barbara Heckel blijft vooralsnog in dienst van de gemeente, voor pastoraat en ondersteuning van de gemeenteleden.