Jaartallen

Belangrijke jaartallen:

1483
(10.11.) Geboorte in Eisleben
1497
Magdeburg school “Broeders des gemenen levens”
1501
Aanvang rechtenstudie in Erfurt
1505
intrede als Augustijner Monnik in Erfurt
1506
afleggen van de gelofte als monnink
1507
Inwijding tot priester in Erfurt (Mariadom)
Aanvang van de studie theologie
1512
Doctor in de Theologie te Wittenberg
1514
Beroep tot predikant aan de Wittenberger Stadtskirche
1517
Het aanslaan van de stellingen
1521
Ban en vlucht op de Wartburg
1522
Terugkeer naar Wittenberg
1525
Huwelijk met Catharina van Bora
1534
Uitgave van de Bijbel in de Duitse vertaling 1546 (18.02.) Sterven in Eisleben