Het Leids Kerkblad

De Evangelisch-Lutherse gemeente Leiden neemt deel in het Leids Kerkblad. De lutheranen hebben in elke editie een pagina ter beschikking. Het blad verschijnt 8 maal per jaar. Voor het downloaden van de digitale versie, verschijningsdata en inleverdata copij klik hier.